Mam problemy ze spłatą kredytu hipotecznego – co mogę zrobić?

Kredyty hipoteczne to z reguły długi zaciągane na wiele lat na wysokie kwoty. Może to spowodować pojawienie się trudności z jego spłacaniem; w tak długim okresie kredytowania może powiem ulec zmianie nasza sytuacja finansowa. Czy mając problemy ze spłacaniem kredytu hipoteczne można znaleźć jakieś rozwiązanie?

Wakacje kredytowe

Niektóre banki udzielając kredytu hipotecznego umieszczają w umowie zapis o tak zwanych wakacjach kredytowych. Polegają one na czasowym zawieszeniu spłacania rat kredytu na określony przez bank okres. W większości banków można zawiesić spłatę rat kredytu na okres trzech miesięcy, chociaż bank może wyrazić zgodę także na dłuższe wakacje kredytowe. Mogą z nich skorzystać jednak tylko te osoby, które powiadomią bank o swoich trudnościach przed terminem wymagalności raty.

Zamiana rat malejących na równe

Możemy także zapytać w banku, czy istnieje możliwość zmiany sposobu spłacania rat. Jest to możliwość, z której mogą skorzystać tylko osoby, które spłacają kredyt w ratach malejących. W ich przypadku bank może wyrazić zgodę na ich zamianę na raty stałe. Równe raty oznaczają, że co miesiąc będziemy je wpłacać w niższej wysokości. Musimy się jednak przygotować na wzrost odsetek.

Wydłużenie okresu kredytowania

To rozwiązanie dostępne tylko dla tych osób, które nie uzyskały kredytu na najdłuższy okres. Jest tutaj jeszcze jeden warunek: o wydłużenie okresu kredytowania mogą ubiegać się tylko osoby przed pięćdziesiątym rokiem życia. Wydłużenie okresu kredytowania przekłada się na zmniejszenie wysokości miesięcznych rat. Ale rozwiązanie to sprawi, że kredyt będzie kosztował nas więcej, ponieważ bank pobierze wyższe odsetki.

Kredyt ze współkredytobiorcą

Przyłączenie do kredytu innej osoby jest rozwiązaniem kolejnym. Dodatkowym kredytobiorcą mogą zostać członkowie rodziny, znajomi lub dalsi krewni. Zostanie jeszcze raz przeprowadzona przez bank procedura badania zdolności kredytowej; tym razem jednak bank oceni wszystkie osoby, głównego kredytobiorcę oraz osoby, które zgodziły się przystąpić do kredytu.

About the author