Kredyt na budowę domu – jakich dokumentów potrzebuję?

Kredyt na budowę domu należy do jednych z najczęściej przyznawanych przez banki rodzajów kredytów. Aby bank zdecydował nam się go udzielić, musimy do wniosku dołączyć pewne dokumenty. Jakie one są?

Starając się o kredyt hipoteczny na budowę domu trzeba dostarczyć odpowiednie dokumenty. Z reguły w każdym banku wymaga innych rodzajów dokumentów. Są jednak takie, których wymaga każdy bank. Sprawdź jakie formalności musisz załatwić?

Dokumenty pozwalające potwierdzić naszą tożsamość

Niezależnie w jakim banku złożymy wniosek o udzielenie kredytu na budowę domu bank będzie chciał potwierdzić naszą tożsamość. Dlatego udając się do banku w celu złożenia wniosku kredytowego musimy pamiętać o zabraniu ze sobą dwóch dokumentów ze zdjęciem. Jednym z nich powinien być dowód osobisty, drugim może być paszport.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów

Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych, miesięcznych dochodów są niezbędne by bank mógł obliczyć Twoją zdolność kredytową. To od niej w dużej mierze, zależy wysokość udzielonego Ci kredytu. Rodzaj tych dokumentów zależy od tego, z jakich źródeł osiągamy dochody. Jeżeli pracujesz na umowę o pracę to zaświadczenie wystawi Ci pracodawca. Zaświadczenie może zostać wystawione na druku, który otrzymamy od banku, ważność zaświadczenia upływa po trzydziestu dniach od jego wystawienia. W przypadku, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą musimy do wniosku o kredyt dołączyć PIT za rok poprzedzający złożenie wniosku o kredyt i wyciąg z ROR.
Bank sprawdzi także naszą historię kredytową. W tym celu złoży zapytanie w Biurze Informacji Kredytowej.

Dokumenty dotyczące działki, na której planujemy budowę

Są to następujące rodzaje dokumentów:

  • odpis z księgi wieczystej działki – możemy o niego wystąpić trzy miesiące (ale nie wcześniej!) przed dniem składania wniosku o kredyt;
  • wypis z rejestru gruntów;
  • umowę kupna nieruchomości lub inny dokument, który potwierdza, że działka budowlana jest naszą własnością.

Dodatkowo do wniosku dołączamy:

  • pozwolenie na budowę;
  • decyzję o warunkach zabudowy;
  • dziennik budowy.

Bank może chcieć także zapoznać się z projektem domu. Wśród dokumentów dodatkowych znajdą się także te, które odpowiadają na pytania banku dotyczące kosztu planowanych przez nas prac budowlanych oraz przewidywanego terminu ich zakończenia. Sprawdź również jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego na kupno nieruchomości.

About the author