kredytach hipotecznych

Kilka istotnych informacji o kredytach hipotecznych

Banki oferują swoim klientom bardzo różne kredyty. Są wśród nich kredyty mieszkaniowe cieszące się dużym zainteresowaniem. Co warto o nim wiedzieć jeszcze zanim udamy się do banku w celu jego otrzymania?

Najważniejsze elementy umowy kredytowej

W Każdej umowie kredytowej są zawarte takie podstawowe informacje jak:

  • czasu trwania umowy i rodzaj kredytu,
  • kosztu kredytu,
  • zasady i terminu spłaty kredytu,
  • zasady przedłużenia kredytu,
  • skutków zwlekania ze spłatą,
  • podpisu obu stron.

Czy potrzebny jest wkład własny?

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem kredytu hipotecznego powinny mieć wkład własny. Jest to wymóg konieczny, który stawiają wszystkie banki działające w Polsce. W większości banków kwota wkładu własnego powinna być równa dwudziestu procentom wartości mieszkania, którego zakup zamierzamy sfinansować ze środków pochodzących z bankowego kredytu. Od 2017 roku, wprowadzona została ustawa, która zwiększa wysokość wysokości wkładu. W tej chwili banki wymagają wkładu własnego wynoszącego aż 20% wartości mieszkania. Jeśli jednak w naszym przypadku bank obniży wysokość wkładu własnego, musimy być przygotowani na większą marżę kredytową. Dodatkowo, pomijając kwestie wysokości wkładu własnego, będziemy musieli kredyt ubezpieczyć.

Jak wysoki kredyt możemy dostać?

Wysokość kredytu hipotecznego uzależniona jest od wartości mieszkania, które zamierzamy kupić oraz od naszej zdolności kredytowej. Bank bardzo dokładnie analizuje nasze możliwości finansowe i zdolność kredytową. Kredytodawca przyjrzy się nie tylko naszych miesięcznym dochodom, lecz także naszym zobowiązaniom finansowym, naszym co miesięcznym opłatom i liczbie członków naszej rodziny. Bank sprawdza również sposób zatrudnienia. Oczywiście, najlepiej  posiadać umowę o pracę, daje to nam znacznie większe szanse na otrzymanie kredytu. Brak zdolność kredytowej, jest jednym z głównych powodów odrzucenia wniosku kredytowego. Również duże znaczenie dla banku ma historia kredytowa kredytobiorcy.

Prowizja banku

Do kosztów kredytu należy doliczyć także pobieraną przez bank prowizję. Standardowo prowizja ta wynosi trzy procent. Jeśli jednak korzystaliśmy wcześniej z usług banku, możemy negocjować z bankiem jej obniżenie. W jakiej kwocie zapłacimy prowizję zależy od sumy udzielonego kredytu. W przypadku dużej sumy kredytu prowizja także będzie wysoka. Prowizję możemy wpłacić jednorazowo, możemy też wliczyć ją w raty kredytu.

About the author