harmonogram kredytowy

Jakie informacje zawiera harmonogram kredytowy?

Każdy kredyt, niezależnie od swojego rodzaju, posiada własny harmonogram spłat. Jest to niezwykle istotny dokument zawierający informacje, do których kredytobiorcy muszą się stosować, jeśli chcą bezproblemowo spłacić zaciągnięty kredyt. Warto więc zachować harmonogram kredytowy w bezpiecznym miejscu, aby zawsze móc do niego zajrzeć i dowiedzieć się jaką kwotę należy wpłacić w najbliższym miesiącu.

Harmonogram spłaty jest dokumentem dołączanym do umowy kredytowej. Kredytobiorca jest zobowiązany  ścisłego przestrzegania terminów w nim zawartych. Ponieważ może mieć problemy związane z windykacją, egzekucją długów czy też na odsetki karne. Bank zazwyczaj opracowuje harmonogram, który dołącza do umowy kredytowej zazwyczaj za opłatą.  Zwykle jest to prosta tabela zawierająca najważniejsze informacje dotyczące rat i ich spłaty.

Więcej informacji na temat spłaty kredytu znajdziesz w artykule – Spłata kredytu hipotecznego – podstawowe informacje.

Jak wygląda typowy harmonogram kredytowy?

Harmonogram spłaty kredytu to najczęściej prosta tabela w formie papierowej lub elektronicznej. Z kwotami oraz datami ich spłaty. W pierwszej kolumnie najczęściej umieszcza się informacje na temat numeru raty. Druga i trzecia kolumna informują o odsetkowej i kapitałowej części raty. W harmonogramie kredytowym uwzględniona jest również łączna kwota raty kredytu. Jeśli klient wybierze raty równe, wówczas kwota będzie taka sama każdego miesiąca. W przypadku rat malejących, kwota do spłaty będzie co miesiąc się zmniejszać.

Zmiany w harmonogramie

Wiele banków i firm pożyczkowych oferuje swoim klientom możliwość dokonania zmian w warunkach kredytu. Można wnioskować o karencję w spłacie, wakacje od spłaty, szybszą spłatę, itp. Te wszystkie informacje wpływają na harmonogram kredytowy, który zostanie zaktualizowany i dostarczony do klienta przez pożyczkodawcę. Koszty są przekalkulowane i wyliczony jest nowy sposób spłaty zadłużenia. Oznacza to, że istotną sprawą jest stosowanie się zawsze do aktualnej wersji harmonogramu spłat. W zależności od regulaminu obowiązującego w danym banku, wydanie nowego harmonogramu może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zobacz co zrobić kiedy masz problem ze spłatą kredytu hipotecznego.

Kiedy bank wydaje harmonogram spłaty kredytu?

Pierwsza wersja papierowa harmonogramu spłat kredytu jest wystawiana przez bank w momencie, gdy kredytobiorca podpisze umowę. Warto zachować ten dokument, aby na bieżąco kontrolować dokonywane przez siebie spłaty. W przypadku ewentualnych zmian w warunkach kredytu, bank przygotowuje kolejną wersję harmonogramu. Dodatkowo klient może otrzymać dodatkowe egzemplarze w formie dokumentów elektronicznych.

About the author