Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, musimy wiedzieć, że potrzebne są ściśle określone rodzaje dokumentów. Tylko bowiem wówczas bank będzie mógł pożyczyć nam pieniądze. O jakich dokumentach trzeba pamiętać? Co ma największe znaczenie?

Identyfikacja osoby chcącej zaciągnąć kredyt

Obowiązkiem każdego banku jest zidentyfikowanie osoby, która stara się o kredyt. Dlatego tak ważne jest, aby do banku zgłosić się z dokumentem ze zdjęciem, który potwierdza naszą tożsamość. Idealnie jest, jeśli jest to dowód osobisty. Banki honorują jednak również prawo jazdy oraz paszport. Wymienione dokumenty zawierają wszystkie dane, które niezbędne są do podpisania umowy kredytowej. Są to więc:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL;
 • adres zamieszkania;
 • imiona rodziców.
 • Istotny jest także numer samego dokumentu.

Trzeba pamiętać, że jeżeli dokument jest nieczytelny, to bank nie może udzielić nam kredytu. Niektóre banki oczekują, aby klient przedstawił aż dwa dokumenty potwierdzające tożsamość. W takiej sytuacji oprócz dowodu osobistego trzeba mieć również inny dokument ze zdjęciem.

Dokumenty potwierdzające osiągany dochód

Aby bank mógł udzielić nam kredytu, musi sprawdzić naszą zdolność kredytową. A to możliwe jest tylko wtedy, kiedy przedstawimy dokumenty potwierdzające osiągany dochód. Zalicza się do nich:

 • zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie o wysokości dochodu wystawione przez Urząd Skarbowy;
 • odcinek renty bądź emerytury;
 • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury.

Bez tych dokumentów niemożliwa jest ocena zdolności kredytowej, która dla banku jest podstawą udzielenia kredytu. Fakt osiąganego dochodu pozwala bankom mieć również pewność, że klient spłaci swoje zobowiązanie. Kredyty nie są udzielane osobom, które nie dysponują żadnym dochodem. Trzeba o tym pamiętać. W przypadku oświadczenia pracodawcy na dokumencie powinna znaleźć się informacja o rodzaju umowy, na podstawie której wykonujemy swoje obowiązki. Optymalnie jest, kiedy jest to umowa o pracę.

About the author