scoring kredytowy

Czym jest scoring kredytowy i do czego służy?

Pozytywna decyzja kredytowa banku zależy od wielu czynników. Między innymi, zarobków, rodzaju zatrudnienia, czy historii w Biurze Informacji Kredytowej. Te parametry oraz wiele innych czynników wpływają na zdolność kredytową oraz wiarygodność finansową każdego klienta. W ten sposób bank ocenia ryzyko udzielenie kredytu. Bardzo ważnym narzędziem służącym do oceny kredytobiorców jest tak zwany scoring kredytowy.

Nawet najwyższe zarobki i inne pozytywne informacje wcale nie muszą zagwarantować pozytywnej decyzji banku. Być może przez jakiś drobny detal ocena banku przyznawana w ramach scoringu będzie bardzo niska. W takiej sytuacji, klient nie będzie mógł liczyć na kredyt pomimo wysokich i regularnych zarobków. Warto więc bliżej zainteresować się tym tematem. Zanim więc zaciągniemy kredyt w banku, warto sprawdzić, od czego zależy nasza zdolność kredytowa.

Scoring kredytowy – poprawa swojej oceny w oczach banku

Wspomniany wcześniej scoring jest metodą stosowaną przez banki w celu oceny wiarygodności klienta. Specjalnie wykwalifikowani analitycy stosują odpowiednio dobrane algorytmy, aby ocenić  z jakim ryzykiem wiąże się udzielenie kredytu danej osobie. Innymi słowy dany klient porównywany jest z klientami, którzy już otrzymali kredyt. Ostateczny rezultat ma formę punktową. Im wyższa jest taka punktacja tym większa szansa na otrzymanie kredytu lub na lepsze jego warunki (niższa marża, wyższa kwota kredytu, itp.). Sprawdź również dlaczego warto mieć dobra historię kredytową.

Jakie informacje są analizowane w ramach scoringu?

Banki stosują własne metody i algorytmy oceny klientów. W ramach scoringu uwzględnia się, takie dane dotyczące sytuacji zawodowej, takie jak:

 • zawód,
 • rodzaj zatrudnienia,
 • wykształcenie,
 • zajmowane stanowisko,
 • czas zatrudnienia na danym stanowisku.

Analizowana jest również, sytuacja rodzinna i finansowa, czyli:

 • wiek klienta,
 • stan cywilny,
 • narodowość,
 • miejsce zamieszkania klienta,
 • wielkość domowego budżetu,
 • ilość osób znajdujących się na utrzymaniu klienta,
 • posiadanie własnego pojazdu,
 • konta w banku,
 • karty płatniczej,
 • ubezpieczenia.

Wszystkie rezultaty są sumowane, a wynik jest zestawiany z tabelą scoringu. Jeśli klient nie osiągnie minimalnego progu, wówczas decyzja banku jest negatywna. Ze względu na to, że każdy bank stosuje własny system scoringu, istnieje szansa, że klient który otrzymał odmowę w jednym banku, może bez problemu dostać kredyt w innej instytucji bankowej.

Scoring, a BIK

BIK ma również ogromny wpływ na scoring kredytowy. W Biurze Informacji Kredytowej zawarte są dane na temat spłaconych i niespłaconych zobowiązań. Jeśli komuś zależy na wysokiej ocenie i na otrzymaniu kredytu, należy zadbać o to, aby wszystkie zobowiązania były spłacane na czas i aby nie znalazły się one w BIK.

About the author